background

Čerstvý vzduch, ktorý si môže dopriať každý z nás

13.06.2011

Trend využívania klimatizačných zariadení je z dôvodu nákladnosti väčšinou doménou firiem. Bežný domáci užívateľ sa zaujíma skôr o cenovo výhodnejšie riešenia. MACO Vám ponúka alternatívne, v mnohých smeroch pohodlnejšie a lacnejšie riešenia. Až šesť rôznych spôsobov vetrania, pre drevené aj plastové okná, ktoré zabezpečia, aby ste v miestnosti dýchali zdravý a čerstvý vzduch.

Nastavovací diel vetrania Multi-Vent

S nastavovacím dielom vetrania Multi-Vent máte možnosť výberu, pre aký uhol otvorenia sa rozhodnete. Pri otváraní krídla zostáva okno integrovaným brzdným účinkom - bez potreby akéhokoľvek zablokovania - v požadovanom uhle otvorenia. Uvedený diel kovania sa skladá z dvoch dielov, pričom jedna časť sa osadí na krídlo a druhá na rám okna, t.j. dodatočná montáž aj na hotové okno je tak bezproblémová.

Viacpolohový diel vetrania

Uvedený variant prídavnej polohy vetrania je určený pre otváravé a otváravo-sklopné okná. Diel z plastu montovaný na rám okna disponuje štyrmi rôznymi polohami vetrania, ktorých vzdialenosť predurčujú štyri zárezy. Druhá časť dielu sa montuje pod okennú kľučku a je prispôsobená typovo kľučkám MACO radu Harmony a Rhapsody. Výhodou je obojstranná použiteľnosť dielu.

Rohovník s funkciou viacpolohového vetrania pre plastové okná

Ďalšou z možností viacstupňového vetrania je variant integrovaný priamo v diely kovania - v rohovníku pre viacpolohové vetranie. V závislosti od typu profilu ponúka päť alebo sedem polôh. Takto modifikované otváravo-sklopné okno je vybavené centrálnym uzáverom, štandardnou nožnicou, uzávermi a okennou kľučkou so 45-stupň. rastrom.

Nastavovací diel vetrania pre otváravé okná

Tento diel určený pre otváravé okná drevené aj plastové sa napája vodorovne na prevodovku. Otočením kľučkou do sklopenej polohy, zapadne nastavovací diel vetrania do rámového uzáveru. Krídlo okna je fixované vo vzdialenosti cca 10 cm.

Špárové vetranie

Vhodným riešením vetrania pre prechodné obdobia, akými sú hlavne jarné a jesenné mesiace, je systém špárového vetrania. Pohybom okennej kľučky do pozície 45-stupň. uhla sa krídlo v oblasti nad špárovou nožnicou odchýli od rámu cca. o 10 až 12 mm. Zo štandardného okna dosiahnete špárové okno veľmi jednoducho, výmenou nožnice.

Štrbinové vetranie

Tento typ vetrania je porovnateľný s vyššie uvedeným špárovým vetraním. Rozdiel je iba v použitom tzv. štrbinovom rohovníku ktorý sa od obyčajného rohovníka líši vo vrchnej časti, kde má vodorovne umiestnený prídavný vetrací čap.

Späť