background

Energeticky úsporné okná a dvere

28.11.2011

Pri výrobe alebo výbere energeticky úsporných okien sa väčšina ľudí zameriava na správnu voľbu profilového systému či skla so zodpovedajúcim súčiniteľom prestupu tepla. Často sa zabúda na to, že prestup tepla oknom alebo dverami neovplyvňujú iba dva spomenuté komponenty, ale taktiež použité kovanie, prípadne dverné prahy.

Pre rozvíjajúcu sa výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov vyvinulo MACO výrobky zabezpečujúce bezpečný pohyb s veľkými a tažkými okennými či dvernými prvkami s optimálnym prítlakom a minimálnymi tepelnými stratami.

Okenné kovanie pre XL formáty

Nutnosť používať u okien tažké izolačné trojsklá alebo potreba veľkých okenných plôch u pasívnych domov kladie vysoké nároky na nosnosť okenného kovania. MACO kovanie MULTI MAMUT 180 udrží okná až do hmotnosti 180 kg a šírky krídla 1800 mm, výšky krídla 2800 mm (merané v kovacej drážke) a plochy okna 3,6 m2.

Pokiaľ však okenný prvok neprekročí 130 kg je z energetického a estetického hľadiska veľmi vhodné použiť úplne skryté okenné kovanie MULTI VV130 s nosnosťou 130 kg. Kovanie je umiestnené vo vnútornom priestore konštrukcie okna, tzn. medzi krídlom a rámom, tým neprichádza do styku s teplým okolitým vzduchom a efektívne tak predchádza vzniku teplených mostov. Výhodou je taktiež celkový vzhľad, protože na okennom krídle je vidieť len okennú kľučku.

Zdvižno-posuvné dvere s GFK prahom

K populárnym zdvižno-posuvným systémom terasových a balkónových dverí by mal investor alebo projektant zvoliť čo najvhodnejšie prahy. Dôležitá je nielen malá výška prahu, ale aj tepelná prestupnosť. Sklolaminátové prahy MACO GFK dosahujú veľmi nízky súčiniteľ prestupu tepla (U = 0,69), takže ďalšia tepelná izolácia nie je nutná. Výška prahu, iba 17 mm, zaručuje jednoduché riešenie aj pre ľudí s pohybovými problémami ako napr. vozíčkárov. Zdvižno-posuvné kovanie MACO RAIL-SYSTEMS HS používané spolu s MACO GFK prahmi bezpečne unesie až 400 kg ťažké okenné prvky v energeticky úsporných domoch.

Optimálne tesniace vchodové dvere

U bežných zámkov sa dvere po zatvorení zaistia iba jednou strelkou na úrovni kľučky a následne sa zamknú vysunutím dvernej závory umiestnenej pod strelkou. Prítlak takýchto dverných krídiel nie je v okrajových oblastiach úplne optimálnym. V prípade trojstrelkového zámku MACO Z-TF doplňujú stredovú kľučkovú strelku dve dodatočné multifunkčné strelky umiestnené v hornej a dolnej časti zámku. Vďaka trom strelkám sa dverné krídlo spoľahlivo fixuje v troch bodoch okamžite po zatvorení dverí bez dodatočného uzamknutia. Tieto tri pevné body zabezpečujú trvalý prítlak po celej výške dverí. Výsledkom je zvýšená ochrana proti tepelným stratám a proti hluku.

Späť