background

MACO ventilačná klapka pre drevené a plastové otváravé okná

17.10.2011

Zdravá a príjemná klíma v miestnostiach je základným predpokladom telesnej i duševnej pohody a výkonnosti, a to ako doma, tak aj na pracovisku alebo vo verejných budovách. Prísun čerstvého vzduchu do interiéru nemusí byť bezpodmienečne zaistený pomocou elektricky poháňaných otváračov, ktorých obstarávacie a prevádzkové náklady sú vysoké. Ventilačná klapka MACO na otváravé drevené a plastové okná sa ovláda ručne pomocou okennej kľučky a je vďaka tomu lacnou, ale spoľahlivou a pohodlnou alternatívou.

Dostatočné základné vetranie

Ventilačná klapka zaisťuje dostatočnú úroveň základného vetrania podľa DIN 1946-6. Klapka je bezúdržbová a v porovnaní s drahými mechanickými vetracími zariadeniami funguje spoľahlivo.

Ovládanie pomocou okennej kľučky

Ventilačnú klapku je možné umiestniť na hornú či bočnú časť okenného krídla. Počtom ventilačných klapiek môžete ovplyvniť celkový požadovaný objem výmeny vzduchu.

Bezpečnosť zaistená i pri vetraní

Otočením okennej kľučky do polohy zvisle nahor sa ventilačná klapka otvorí, ale súčasne je zaistené uzatvorenie okenného krídla. Bezpečnostný i.S. čap totiž po otočení kľučky do sklopnej polohy zájde do pridaného protiľahlého i.S. uzáveru. Viac v montážnom návode. Okrem zaistenia základného vetrania tak ventilačná klapka MACO neznižuje bezpečnosť okna, takže je pre investorov dvojnásobne atraktívna.

Šetrí výrobné náklady

Inštalácia ventilačnej klapky MACO na otváravé okná je možná aj dodatočne u zákazníka, doplnením niekoľkých skladových dielov na krídlo.

Hygiena obytných priestorov a ochrana pred vlhkom sú dnes jedným z často diskutovaných tém. Ventilačná klapka MACO zaistí potrebu základnej výmeny vzduchu spoľahlivo a cenovo veľmi výhodne.

Späť