background

Nové paralelné posuvné kovanie s celoobvodovým špárovým vetraním

11.03.2013

Prepojenie obytných miestností s terasou je dnes veľmi žiadaná a moderná záležitosť. Investor alebo projektant volí väčšinou posuvné okenné prvky, kde odsunutím pohyblivého okenného krídla prepojí svoj obytný priestor s terasou. Pri výrobe posuvných okenných prvkov je možné využiť rôzne druhy posuvných kovaní. Rakúsky výrobca kovania MACO vyvinul úplne nové paralelné posuvné kovanie RAIL-SYSTEMS PAS. Okrem možnosti odsunutia celého krídla do boku, umožňuje nové kovanie tiež dodatočné vetranie pomocou vetracej špáry. Po otočení okennou kľučkou do polohy zvisle nahor vznikne odskokom krídla od rámu po celom obvode vetracia špára o veľkosti 5 mm.

Pojazdové vozíky

Okenné krídlo je vybavené pojazdovými vozíkmi fungujúcimi na princípe sklopno-posuvného kovania RAIL-SYSTEMS SKB. Vozíky sú však navyše vybavené čistiacimi kefkami, ktoré neustále pri pohybe s krídlom čistia dolnú koľajnicu od prípadných nečistôt. Odsadenie krídla od rámu o 125 mm umožňuje použitie hlbších profilových systémov.

Integrovaný „posilňovač zatvárania“

Významnou inováciou tohto posuvného kovania je zníženie potrebnej sily vynaloženej užívateľom pri zatváraní. Pri otáčaní kľučky zo zatvorenej polohy do otvorenej, kedy sa paralelne (rovnomerne po celom obvode) odďaľuje krídlo od rámu, dochádza na pojazdových vozíkoch ku stlačeniu pružín. Pri zatváraní po dojazde krídla do „zatvorenej polohy“ sú pružiny automaticky uvoľnené a krídlo tak automaticky zatlačí do rámu. Užívateľ len otočením kľučky zvisle dolu vykoná uzamknutie okenného prvku. Celý spôsob ovládania môžete názorne vidieť v nasledujúcom videu:

Kovanie RAIL-SYSTEMS PAS v detaile:

  • použiteľné pre plastové i drevené profily
  • okenné krídlo do hmotnosti 160 kg
  • krídlo o šírke FFB 750 – 1650 mm a výške FFH 840 – 2450 mm
  • jednoduché zatváranie vďaka integrovanému posilňovaču zatvárania
  • konštrukcia nožníc s integrovaným tlmičom
  • rovnomerné celoobvodové špárové vetranie
  • 5 mm vetracia špára z exteriéru nie je takmer viditeľná
  • nevyžaduje montáž polohovacej poistky
  • pri vybavení okna bezpečnostnými bodmi v triede RC2 je možnosť využitia špárového vetrania a okno je stále zabezpečené proti vlámaniu

Späť