background

Rôzne úrovne bezpečnosti okien

08.03.2012

Staré príslovie hovorí, že príležitosť robí zlodeja. Táto príležitosť existuje aj u okien a dverí. Rakúsky výrobca kovania MACO zaznamenal slabinu okien a dverí voči vypáčeniu už pred viac než 10. rokmi a reagoval vtedy vyvinutím unikátneho otočného bezpečnostného čapu a protiľahlého uzáveru s bezpečnostnou drážkou. Dnes tento systém bezpečnostného kovania nesie označenie MACO i.S.

Zlodeji však boli stále vynaliezavejší a okrem tradičného vypáčenia okenného krídla začali používať nové metódy, posun kovania skrutkovačom alebo navŕtanie profilu a otočenie okennou kľučkou pomocou rôznych nástrojov z exteriéru. Tu sa ako slabý bod ukázala bežná okenná kľučka. Spoločnosť MACO teda začala vyrábať bezpečnostnú kľučku s blokovacím tlačidlom príp. so zámkom, ktorá zabráni posunu kovania alebo odolá otočeniu cez navŕtaný profil.

Na Slovensku sa pred niekoľkými rokmi vyššie opísané metódy zlodejov stávali čoraz intenzívnejšie, o čom svedčia správy polície. Slovenská a česká pobočka MACO na základe tohto vývoja zahájila v roku 2010 veľkú osvetovú kampaň s názvom „Bezpečné okná“. Cieľom kampane je upozorňovať na možné riziká násilného prekonania okien a poradiť, ako sa im brániť. Aj keď žiadne opatrenia nedokážu úplne zabrániť vlámaniu, je možné tieto riziká významne znížiť.

Stupne bezpečnosti

Dnes takmer každý výrobca okien hovorí o zvýšenej bezpečnosti dodávaných okien. Čo však znamená zvýšená bezpečnosť? Jednotlivé stupne mechanického zabezpečenia okien môžeme rozdeliť na stupne definované výrobcom a definované európskou normou EN 1627-30 (normovaná bezpečnosť). Tie, ktoré sú definované výrobcom využívajú ako bezpečnostný prvok iba okenné kovanie s určitým počtom bezpečnostných uzatváracích bodov, a v lepšom prípade je okno vybavené ešte bezpečnostnou kľučkou. Normovaná bezpečnosť preveruje okenný prvok ako celok vrátane spôsobu zabudovania tohto prvku do steny. Výslednú odolnosť proti vlámaniu určujú všetky komponenty použité pri výrobe (kovanie, kľučka, profil, sklo), technologický postup výroby okna a montáž.

Jednotlivé stupne bezpečnosti podľa MACO + podľa EN 1627-30:

Úroveň bezpečnosti

Vybavenie okna

Možnosť násilného prekonania

žiadna bezpečnosť

štandardné okenné kovanie, bežná kľučka, bežné zasklenie

jednoduché vypáčenie krídla alebo posun kovania skrutkovačom, rozbitie skla

základná bezpečnosť

kovanie s 1-3 bezpečnostnými bodmi, bezpečnostná kľučka, bežné zasklenie

vypáčenie krídla masívnejším náradím, rozbitie skla

skúšaná bezpečnosť (AhS)

kovanie s 4 bezpečnostnými bodmi, bezpečnostná kľučka, bezpečnostné sklo

vypáčenie krídla masívnejším náradím, vybúranie okna zo steny

normovaná bezpečnosť RC2 (predtým WK2)

kovanie s bezpečnostnými bodmi na všetkých uzáverov (počet podľa rozmeru okna), bezpečnostná kľučka Tresor, vlepované bezpečnostné sklo

prekonanie okna po dlhšom čase pri použití veľmi masívneho náradia, podľa normy musí odolať minimálne 3 min. páčenia počas 15 minút

Zmena noriem EN 1627-30

Od minulého roka došlo k aktualizácii európskych noriem EN 1627-30 týkajúcich sa odolnosti okenných prvkov a dverí proti vlámaniu. Došlo k zmene názvu jednotlivých tried odolnosti z WK na RC (Resistance Class). Okrem zmeny názvu jednotlivých tried došlo tiež k malým zmenám spôsobu testovania odolnosti okien. U triedy RC 1 N (WK 1) je požiadavka na dodatočný záťažový test, kde sa pri páčení meria vychýlenie krídla od rámu meracím etalónom. Trieda WK 2 bola rozdelená na dve podtriedy, RC 2 a RC 2 N. U novej triedy RC 2 N nie je testované zasklenie. U triedy RC 2 (WK 2 ) je tak ako predtým požiadavka na bezpečnostné zasklenie P4 A. Pri dynamickej skúške tried RC 1 N až RC 3 bolo doteraz používané 30 kg vrece s pieskom nahradené 50 kg dvojitou pneumatikou. Do sady náradia A2 (RC2) a A3 (RC3), s ktorými sú skúšky odolnosti vykonávané, pribudlo nové náradie. Pokiaľ ste ako výrobca okien držiteľom certifikátu WK2 alebo WK3, tak tieto certifikáty nestrácajú platnosť.

Späť